Sortiment

Hornina: vápenec
Prírodné kamenivo drobné 0/2
Prírodné kamenivo štrkodrvina  0/4
Prírodné kamenivo hrubé 2/4
Prírodné kamenivo hrubé 4/8
Prírodné kamenivo hrubé 8/11
Prírodné kamenivo hrubé 8/16
Prírodné kamenivo štrkodrvina 0/22
Prírodné kamenivo štrkodrvina 0/32
Prírodné kamenivo štrkodrvina 0/63
Prírodné kamenivo štrkodrvina 32/63
 Lomový kameň netriedený
 
Kŕmne suroviny 11.1.1. – Uhličitan vápenatý