Kvalita

Sme držiteľmi certifikátu systému riadenia.
Celý výrobný proces sa riadi podľa „Príručky zhody systému riadenia výroby“ na ktorú vystavil dňa 21. decembra 2015 „Certifikát zhody systému riadenia výroby 1301 – CPR – 0200“ Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Bratislava.