Kontakt

Kontakt:
Jozef Kozsár – konateľ firmy –  tel.č. 0905 253 446
Judita Kozsárová – odbytové oddelenie  – tel.č. 0917 862 423
kambet2@gmail.com