Profil spoločnosti

Spoločnosť  KAM – BET, spol. s r.o., Kameňolom Čoltovo zaisťuje ťažbu, výrobu a predaj drveného kameniva  pre betonárky, obalovačky asfaltových zmesí, diaľničné a inžinierske stavby a reguláciu vodných tokov.
Sídlo spoločnosti:
KAM – BET, spol. s r.o.
 Kameňolom
 049 12 Čoltovo
 
Identifikačné údaje spoločnosti:
IČO: 36207977
IČ DPH: SK2020037404
Spoločnosť je zapísaná u Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,  Vložka číslo 12608/V